W ramach perspektywy 2007-2013 w Polsce powstało prawie 30 tys. km sieci szkieletowo-dystrybucyjnych: wybudowano ponad 23 tys. km sieci, a prawie 6 tys. km sieci zrealizowano z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. W ramach budowy sieci szerokopasmowych powstało 2 927 węzłów (w tym 286 szkieletowych i 2 641 dystrybucyjnych).
Projekty były współfinansowane z regionalnych programów operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). Na realizację projektów Beneficjenci wydatkowali łącznie ponad 3 miliardy złotych.

Zapraszamy do zapoznania się z efektem realizacji projektów – mapami dla poszczególnych województw z zaznaczonymi lokalizacjami węzłów.

Dane pochodzą z Systemu Informacyjnego o Regionalnych Sieciach Szerokopasmowych

Szczegółowe informacje o projektach znajdziesz tutaj:

mazowieckie wielkopolskie łódzkie kujawsko-pomorskie zachodnio-pomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubelskie świętokrzyskie podkarpackie małopolskie śląskie opolskie dolnośląskie lubuskie
   - mapa niedostępna (brak informacji o dokumentacji powykonawczej)
   - mapa dostępna (przekazana dokumentacja powykonawcza)
Uwaga! Mapy zostały wygenerowane tylko dla tych projektów, które udostępniły dokumentację powykonawczą. Mapy będą sukcesywnie uzupełniane w miarę przekazywania dokumentacji powykonawczej do systemu SIRS.