Witamy w systemie!

System SIRS to system teleinformacyjny o sieciach szerokopasmowych w Polsce, zbierający dane zarówno o infrastrukturze telekomunikacyjnej, technologiach, parametrach sieci telekomunikacyjnych i budynkach umożliwiających kolokację, jak i dotyczące aspektów ekonomicznych i formalno-prawnych realizowanych projektów. SIRS udostępnia Beneficjentom projektów interfejs użytkownika w formie formularzy elektronicznych przeznaczonych do przekazywania i edycji niezbędnych informacji, wykorzystując jednocześnie informacje wprowadzone już wcześniej do powiązanych tematycznie dziedzinowych systemów teleinformatycznych

System SIRS jest realizowany w ramach projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa (SIPS). System SIRS jest realizowany przez Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji i Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w ramach projektu SIPS, który realizowany jest w ramach środków z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. System SIRS stanowi część budowanej w ramach Projektu SIPS bazy wiedzy – System Informacyjny Polska Szerokopasmowa.

Ogłoszenia i komunikaty

Nowa funkcjonalność 16 grudnia 2015 13:58 (zmodyfikowano: None)

Informujemy, że została wgrana nowa wersja systemu SIRS 2.2.64. Zawiera ona nową funkcjonalność:
- Formularz „Wskaźniki” – służący do monitorowania rezultatów projektu.


Nowe funkcjonalności 11 sierpnia 2015 11:04 (zmodyfikowano: None)

Informujemy, że została wgrana nowa wersja systemu SIRS 2.2.60. Zawiera ona nowe funkcjonalności:
- Formularz „Akceptacja danych” – dodano tabelę informującą o dacie i statusie akceptacji
- Formularz „Węzły” – wprowadzono walidację - jeżeli status realizacji węzła jest: w realizacji,
zrealizowany lub udostępniony to użytkownik jest zobowiązany do podania współrzędnych geograficznych dla węzła,
- Zapamiętywanie sortowania listy - po powrocie z edycji obiektu lista wyglądała tak, jak przed wejściem do edycji,
- Raport „Węzły” – została dodana kolumna pn. "Węzeł finansowany ze środków projektowych",
- Raport „Węzły - plany i realizacja” – dodano nowy wykres dotyczący postępów w budowie węzłów dystrybucyjnych,
- Raport „Węzły - plany i realizacja” – dodano nowy wykres dotyczący postępów w budowie węzłów szkieletowych.


Nowe funkcjonalności 11 lutego 2015 13:09

Informujemy, że została wgrana nowa wersja systemu SIRS 2.2.47. Zawiera ona nowe funkcjonalności:
- Raporty są generowane do zakładki „Twoje raporty”,
- Możliwość stworzenia własnego wzorca raportu XLSX za pomocą „Szablonu Raportów”,
- Formularz „Węzły” – zamiana pola „Węzeł techniczny” na „Rodzaj węzła” z listą rozwijaną,
- Formularz „Węzły” – dodanie pola logicznego „Węzeł finansowany ze środków projektowych”,
- Panel wyszukiwania został przekształcony na wysuwany panel boczny,
- Dodanie do raportu „Węzły” kodów SIMC i TERYT miejscowości,
- Czyszczenie zawartości pól zależnych następuje dopiero po zapisaniu formularza.


Nowa funkcjonalność 7 listopada 2014 15:11 (zmodyfikowano: 7 listopada 2014 15:13)

Informujemy, że została wgrana nowa wersja systemu SIRS. Zawiera ona dwie nowe funkcjonalności dla użytkowników VIP:
- mapy PDF (zakładka Mapy/PDF),
- Stan zaawansowania projektu – raport zbiorczy – możliwość generowania wykresów dla wybranej grupy projektów.


Nowa funkcjonalność 15 października 2014 13:12

Informujemy, że do systemu SIRS wprowadzono nową funkcjonalność. Umożliwia ona użytkownikom instytucjonalnym generowanie raportów zawierających dane dla wielu projektów realizowanych w ramach jednego lub kilku województw.


Wymagania platformy 5 grudnia 2013 14:16 (zmodyfikowano: 25 września 2014 14:03)

W celu poprawnego działania platformy SIRS zalecane jest stosowanie najnowszych wersji przeglądarek: Mozilla Firefox 32, Google Chrome 25 lub Internet Explorer 9.


Aktualizacja 22 sierpnia 2014 14:33 (zmodyfikowano: 22 sierpnia 2014 14:34)

Informujemy, że została wgrana nowa wersja systemu SIRS. Zawiera ona:
- nową funkcjonalność dodawania i usuwania dokumentów (pasek nawigacji „Dokumenty”), gdzie Beneficjenci mogą ładować pliki m.in. na temat Kamieni milowych czy uszczegółowionych harmonogramów;
- usprawnienie formularza „Linie”, gdzie po wyborze obszaru inwestycyjnego w polu „Relacje” użytkownik ma do wyboru relacje tylko z wybranego obszaru inwestycyjnego
- zmianę szaty graficznej i nawigacji


Nowa funkcjonalność 5 sierpnia 2014 18:52

Informuje, że do systemu SIRS została wprowadzona nowa funkcjonalność. Możliwość edytowania obiektów z list np. węzły, linie, relacje jest możliwa poprzez kliknięcie na dany rekord. W szczególnych przypadkach, do aktywowania funkcjonalności, należy odświeżyć stronę przeglądarki.